Tartu korraldab

Üldinfo

Mis on Autovabaduse puiestee? 

Autovabaduse puiestee seob 29. juunist 6. augustini Tartu südalinna mõnusaks paigaks, kus on ruumi rõõmuks ja heade mõtete tekkeks!

Autovabaduse puiestee saab alguse Tartu linna päeva galakontserdiga ning lõpeb Tartu toidu- ja veinifestivaliga.  Vabaduse puiestee on ürituse ajal turuhoonest kuni Kaarsillani autoliiklusele suletud.

Autovabaduse puiesteed korraldavad Tartu linn, SA Tartu 2024, Tiigi Seltsimaja, Tartu Turg, Tartu Noorsootöö Keskus ja paljud teised head koostööpartnerid.

Programm ja linnaruum

Kultuuriprogrammi pakutakse tartlastele ja Tartu sõpradele terve perioodi vältel kindlas rütmis neljapäevast laupäevani. Neljapäeviti toimuvad Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kureeritud kontserdid, reedesed sündmused on inspireeritud liikumisaastast ja laupäeviti on programmis rohkelt tegevusi peredele. Liikumispäevad lõppevad tantsuõhtutega ja perepäevad Tartu Elektriteatri filmiõhtutega.

Ka Tartu noortekeskused kolivad suveks siseruumidest Autovabaduse puiesteele. Kuu aja vältel on lastele ja noortele tegevusi iga päev meisterdamisest koolitusteni. Linnaruumis käivad sellel perioodil ringi tänavanoorsootöötajad, kes suunavad noori tegevustest osa võtma.

Autovabaduse puiestee alal on karussell, ronilad, vihmutid ja muud atraktsioonid. Taaskasutusele tuleb  eelmiste aastate tänavamööbel. Lava ehitatakse kesklinna pargi poolsele nõlvale ja see jääb sinna kultuuripealinna aastaks.

Keskkonnahoidlik sündmus

Autovabaduse puiestee toimub roheüritusena, et vähendada sündmuse keskkonnamõjusid ning näidata, et keskkonnaeesmärkide saavutamisel on oluline igaühe panus. 

Autovabaduse puiestee 2023 keskkonnahoiu eesmärgid:

Kasutame olemasolevat ja ostame võimalikult vähe uut. Oluline osa Autovabaduse puiestee mööblist, dekoratsioonidest ja atraktsioonidest on pärit eelmistest aastatest. Oleme neid parandanud, põnevamaks disaininud, uuendanud ja ümber ehitanud.

Pakume tasuta joogivett ja võimalust pesta oma kaasavõetud nõusid. Poe tänava otsast leiad kraanikausi ja nõude pesemiseks vajalikuga.

Toitlustajad pakuvad keskkonnahoidlikku toitu. Iga toitlustaja kasutab vähemalt ühe toidu valmistamiseks kohalikke, mahedaid ja õiglase kaubanduse tooteid ning pakub vähemalt ühte täistaimset valikut. Lisaks oleme koostöös Eestimaa Looduse Fondiga iga toitlustaja juures ära märkinud vähemalt ühe planeedisõbraliku valiku. Planeedisõbraliku toidu kohta loe lähemalt: toidufoor.ee

Kõik toit, mida ära ei sööda, rändab toidukappi või jagatakse laiali.

Kasutame korduvkasutatavaid nõusid või pakume toitu kaasavõetud nõudelt. Iga nõu pandiraha on 1 euro, mis makstakse tagasi pärast nõu tagastamist.

Sorteerime jäätmeid liigiti. Juba ehituse ja ala ettevalmistamise käigus sorteerime tekkivad jäätmed liigiti. Ka külalistel, toitlustajatel ja programmi läbiviijatel on võimalik alal liigiti sorteerida taarat, biojäätmeid, segapakendi ja segaolme jäätmeid. Suitsukonisid ja e-sigarette kogume eraldi suitsualal spetsiaalsetesse konteineritesse.

Kogu ala saab oma elektri püsivõrgust, mis pärineb taastuvatest allikatest.

Liigume Autovabaduse puiesteele jalgsi, ratta, tõuksi või ühistranspordiga. Sel aastal asub Autovabaduse puiestee mõlemas otsas ajutine rattaparkla.

Kaardistame oma tegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.

Tänavused toitlustajad

  • Köömen
  • Has kebab
  • WAF Pehmejäätis
  • Balbiino 
  • Mullikas mullivahvel

Programm

Rohkem sündmuseid hetkel ei ole!